For forældre

Hvad mener vi med forældresamarbejde?

Forældresamarbejde i Firkløveren
 • Dagligt

  Daglig eller ugentlig udveksling af beskeder mellem forældre og personale om, hvordan barnet trives, fx hvis der er noget, det er vigtigt at sige til personalet i forhold til barnets morgen, inden det kommer i institutionen.

  Man melder barnet syg og rask i AULA.

 • 3-6-måneders samtalen

  Når barnet har gået i Firkløveren 3-6 måneder, vil forældrene blive indkaldt til en samtale, hvor personale og forældre kan få talt om, hvilke forventninger man har til hinanden som samarbejdspartnere.

  Herudover vil forældre til 3-årige børn blive orienteret omkring sprogvurderingen.

  På dette møde vil personale selvfølgelig også fremlægge for forældrene,hvordan de oplever, at barnet generelt trives i Firkløveren.

 • Ved behov

  Når der er behov for en samtale, kan forældre og personale til hver en tid kontakte hinanden og bede om en samtale.

 • Forældremøder

  En til to gange om året holder vi forældremøder for forældre i Firkløveren. Her debatterer vi emner, som er vigtige at få nuanceret i fællesskab. Det kan være konfliktløsning, sundhed, Firkløverens læreplaner, frokostordninger, anerkendende børnesyn, skoleparathed eller hvad der nu er spændende at få en dialog om.

  Vi har en forventning om, at I som forældre deltager.

 • Forældrekaffe

  Vi tilstræber at holde forældrekaffe fire gange om året, hvor forældrene har mulighed for at slå sig ned og få en dialog med de andre forældre i en mere uformel ramme.

 • AULA

  Vi bruger AULA som digital platform i Firkløveren. Det er her vi sender beskeder, informationsbreve, billeder og alle andre former for informationer og dialoger der høre til den form for kommunikation.

  Det er en forventning at forældre i Firkløveren holder sig orienteret på AULA dagligt.

  Vi har uddannet superbrugere, så hvis der er spørgsmål i forhold til platformen kan man henvende sig til en medarbejder.