For forældre

Hvad mener vi med forældresamarbejde?

Med ordet forældresamarbejde mener vi generelt alle de former for samarbejde, som vi som personale har med jer som forældre.

De forskellige former for forældresamarbejde vil være:

  • Daglig eller ugentlig udveksling af beskeder mellem forældre og personale om, hvordan barnet trives, fx hvis der er noget, det er vigtigt at sige til personalet i forhold til barnets morgen, inden det kommer i institutionen.
  • 3-6-måneders samtalen: Når barnet har gået i børnehaven 3-6 måneder, vil forældrene blive indkaldt til en samtale, hvor personale og forældre kan få talt om, hvilke forventninger man har til hinanden som samarbejdspartnere. Herudover vil forældre til 3-års børn inden samtalen blive tilbudt en sprogscreening af deres barn. Hvis forældrene siger ja tak til tilbuddet, vil resultatet af screeningen blive fremlagt for forældrene på mødet. På dette møde vil personale selvfølgelig også fremlægge for forældrene,hvordan de oplever, at barnet generelt trives i børnehaven.
  • I november/december (ca. 8 måneder før barnet skal i skole) vil forældrene blive indkaldt til "skolesamtale". Her vil forældre og personale i fællesskab drøfte et skema, som senere skal gives videre til skolen til den kommende børnehaveklasselærer.
  • Når der er behov for en samtale, kan forældre og personale til hver en tid kontakte hinanden og bede om en samtale.
  • 2 gange om året holder vi forældremøder for alle forældre i børnehaven. Her debatterer vi emner, som er vigtige for at tale grundigere om. Det kan være konfliktløsning, sundhed, børnehavens læreplaner, frokostordninger, anerkendende børnesyn eller hvad der nu er spædende at få en debat om.
  • 4 gange om året holder vi forældrekaffe, hvor forældrene har mulighed for at slå sig ned og få en dialog med de andre forældre under mere uformelle former.

 

Siden er sidst opdateret 13. August 2019