Bestyrelsens opgaver

Forældrebestyrelsen i et dagtilbud består af 3, 5 eller 7 forældrerepræsentanter samt 1-2 personalerepræsentanter. Lederen deltager i forældrebestyrelsens virke uden stemmeret. Medarbejder- og forældrerepræsentanter har stemmeret.

Forældrebestyrelsen skal være medvirkende til, at dagtilbuddenes virke sker i henhold til:

Dagtilbudsloven

De til enhver tid gældende politikker og rammer for dagtilbudsområdet vedtaget af fagudvalget og Byrådet Styringsmodel for dagtilbuddet, herunder virksomhedsaftale Dagtilbuddets pædagogiske læreplan Børnemiljøvurderinger gældende kasse- og regnskabsregulativ.

Forældrebestyrelsens formål

At varetage den overordnede styrelse af dagtilbuddet inden for de mål og rammer, som Byrådet har fastlagt. Det betyder, at forældrebestyrelsen ikke har kompetencer i forhold til daglig ledelse og drift af institutionen. Det er lederens ansvar at forberede sager og forelægge spørgsmål/punkter for forældrebestyrelsen. Vi holder møder minimum 4 gange om året, typisk 1 gang i kvartalet. Der kan dog indkaldes til ekstraordinære møder, hvis det skønnes nødvendigt.

I Firkløveren har vi som personale og ledelse stor glæde af at samarbejde med forældrebestyrelsen. Vi ser forældrebestyrelsen som en forsamling af forældre, som vi kan sparre med og få nogle spændende og udbytterige debatter med, som kvalificerer vores beslutninger i forhold til børnehavens drift og virke. 


Siden er sidst opdateret 8. July 2016