Forældresamtaler

I Firkløveren tilbyder vi en opstartssamtale og en afslutningssamtale til alle forældre.

Opstartssamtalen

Når barnet har gået i børnehaven 3-6 måneder indkalder vi forældrene til en samtale. Her vil personalet fortælle, hvordan de oplever barnets ressourcer og barnets samspil med børn og voksne. Herudover vil der i denne samtale blive fremlagt resultatet af sprogscreening, hvis forældrene har sagt ja tak til tilbuddet. Forældrene har her mulighed for at give udtryk for, hvordan de har oplevet barnets opstart i børnehaven, og de kan spørge ind til regler, rutiner, situationer, de er stødt på, og som de ønsker yderligere forklaring på.

Skolesamtalen

I november/december hvert år sker skoleindskrivning af de kommende skolebørn. I den anledning indkaldes alle forældre til kommende skolebørn til en samtale om lige netop deres barn. Her vil personale og forældre sammen drøfte barnets ressourcer og potentialer i forhold til skolestart. Med ressourcer mener vi evner og færdigheder, som barnet allerede mestrer i stort omfang. Med potentialer mener vi evner og færdigheder, som har brug for at blive styrkede til glæde for barnet og dets omgivelser.
I denne samtale vil også blive drøftet, hvilke oplysninger pædagogerne kan give videre til foråret til barnets kommende skole.

Andre samtaler

I som forældre kan til hver en tid kontakte personale eller ledelse og bede om en samtale i forhold til jeres barns trivsel i børnehaven. I skal blot orientere personalet om, at I ønsker en samtale, og hvad det drejer sig om.
Vi som personale vil også indkalde jer som forældre til en samtale, hvis der er noget i forhold til jeres barns trivsel og udvikling, vi har brug for en grundigere drøftelse af.

Siden er sidst opdateret 8. July 2016