IT-politik

I vores teknologiske samfund bliver man overalt påvirket af medier.

Medier der blandt andet bliver anvendt som redskab til kommunikation, samvær, videns søgning, læring, udvikling og underholdning.  Det er derfor nødvendigt, at vi voksne har en holdning i forhold til Digital Dannelse/Opdragelse i samspil med jer forældre og jeres børn.  

Formål 

At jeres børn introduceres til digital dannelse i børnehaven. De voksne tager ansvar for hvordan, hvorfor og hvornår digitale medier anvendes i dagtilbuddet. 

Vi vil i børnehaven benytte os af de muligheder der er for at arbejde med digitalisering, dels fordi medie udviklingen bidrager med muligheder for at udvide det pædagogiske lege- og læringsmiljø på nye måder, og for at børnene bliver bekendt med medie inden skolestart. 

Børnene får kendskab til hvordan en iPad virker, og hvad de kan bruge den til. 

I samarbejde med talehørelære anvendes forskellige apps.   

Vi vil opnå

At børnene indgår i sociale samspil med andre børn omkring spillene eller opgaverne. 

At alle børn får kendskab til brugen af iPad/kamera. 

Den voksne skal være nysgerrig og være klar til at udforske mulighederne med alt fra kameraer, video, iPad og computer sammen med børnene. 

Den voksne er opmærksom ved børnenes brug af iPad, kamera, computer. 

De apps der tilkøbes, skal vi pædagogisk kunne stå inde for. Der købes kun spil, der er tilpasset børnenes alder og udviklingsniveau. Spil der udfordrer børnene på det kreative felt samt det sociale, finmotoriske og kognitive område. 

Ipad og kamera bruges også i forbindelse med udflugter og på legepladsen. 

At følge og understøtte børnenes spor, ved hurtigt at finde viden om de ting børnene har interesse for og oplever i hverdagen, eks. i naturen, leg med andre børn, emnearbejde mm. 

At bruge de digitale medier til at dokumentere og evaluerer den daglige praksis i børnehaven. 

Vi har en holdning til 

At børns leg og bevægelse er betydningsfuld og vigtig i alderen 0-6 år. 

At børn i alderen 0-3 år ikke har behov for at blive introduceret til digital dannelse. 

At de digitale medier primært skal anvendes til at understøtte et aktivt børneliv.

Billeder som medarbejderne lægger på Tabulex, må ikke deles på sociale medier. 

Billeder som forældre tager ved børnefødselsdage, må ikke deles på sociale medier, hvis andre (børn og voksne) end ens eget barn og en selv kan ses. 

It politikken er redigeret af medarbejdere og forældrebestyrelse i Firkløveren oktober 2019 

Politikken trådte i kraft 1.august 2017.