Grønt og Blåt Flag

Vi fejrede i 2019, at vi blev grønnere og havde gjort os fortjent til at modtage det Grønne flag fra Friluftsrådet. Vi havde inviteret borgmesteren til at komme og hejse flaget. I 2020 benyttede vi os af anbefalingerne om et øget fokus på udelivets læringsmiljøer, hvilket gjorde os fortjent til det Blå Flag. Desværre uden større ceremoni pga. restriktionerne.

Siden er sidst opdateret 1. June 2021