Nyhedsbrev maj

Vi glæder os til at plante blomster med børnene

Foråret viser sig fra sin bedste side og vi håber, at I nyder det. Her i Firkløveren sker meget og det er nu tid til lidt fælles informationer. 

Personale

På personalesiden er Alberte (Nøddehuset) gået på barsel, og vi har ansat Michelle som barselsvikar. Velkommen til Michelle som startede 1. maj, vi ser frem til at Michelle bliver en del af vores fællesskab.

Lene (vores husassistent) får i øjeblikket hjælp af Kibar, som er i virksomhedspraktik indtil 4. juni. 

Dagligdagen

Vi er nu fyldt helt op i vores vuggestue, det vil sige at vi har 33 vuggestuebørn fordelt i 2 huse.

Inden længe skal vi sige farvel til vores ældste børnehavebørn, som løbende vil stoppe fra nu af og indtil 31.juli. Der vil løbende komme nye børn i børnehavehusene, de fleste nye børn er kendte børn, som flytter fra vuggestuen til børnehaven. Vi får ganske få børn fra dagplejen, da vi ikke mere har plads til så mange børn ”udefra”. 

Udbygning

Som nogle af jer måske har hørt, er det politisk besluttet at Firkløveren skal udbygges. Der er centralt fra nedsat et byggeudvalg. Bestyrelsen får en plads i byggeudvalget sammen med 2 medarbejdere og Jette (leder). Der indledes med første Byggemøde d. 9.maj og det forventes at en ny bygning vil være klar til at modtage børn midt i september 2019. Planen er at vi fortsat skal have børn i vores nuværende bygninger også. I vil løbende blive informeret via Tabulex. 

Blomstens dag

Traditionen tro har vi blomstens dag i maj, onsdag d. 16.maj. Vi ser frem til at skulle plante med jeres børn, og vi glæder os til at se jer alle til kaffe om eftermiddagen. Nærmere information kommer på Tabulex og i husene.

Som I nok har bemærket er der i april/ maj blevet kriblet og krablet, spiret og sået, dette fordi vi i april og maj har fokus på læreplanstemaet natur og naturfænomener. 

Sommerfest

Inden længe har vi sommerfest, så husk at reservere fredag d. 8. juni kl. 16.00- 18.30. Nærmere information kommer.

Sommerferie 

Vi er i gang med at lave sommerferieplaner og har i den forbindelse brug for at vide, hvornår I holder sommerferie. I sommerferien kan I forvente at børnehavehusene bliver lagt sammen i de uger, hvor der er færrest børn. Nærmere information kommer.

Lukkedage 

Fredag d. 11.maj og tirsdag d. 5.juni er lukkedage i Slagelse Kommune. 

Sidst men ikke mindst, er I som altid velkomne til at spørge hvis I er i tvivl om noget. 

Med ønsket om et fortsat dejligt forår og sommer

ledelsen i Firkløveren/Jette