Nyhedsbrev november 2017

Efterår

Efteråret har været fyldt med spændende aktiviteter for jeres børn i Firkløveren. I september havde alle huse fokus på Natur og naturfænomener, hvilket blandt andet betød at Nøddehuset havde udflytterbørnehave til vores værkstedshus i 3 dage, og Radisehuset havde flere ture ud af lågen/ud i naturen. I uge 40 og 41 var der i Børnehavedelen aldersopdelte grupper på tværs af husene hver dag. 

Husene

I vuggestuen har der i Myrehuset været fokus på indkøring af nye børn og nu også brobygning til Jordbærhuset. 1. januar har vi 14 vuggestuebørn i Myrehuset. I Jordbærhuset er børn og voksne faldet godt til og trives inde og ude. Nye børn er kommet til siden 1. august, hvilket betyder at der 1. januar er 19 børn i Jordbærhuset. 

Personale

På personalesiden er Kaya ansat i en midlertidig stilling på 25 timer i Myrehuset indtil 1. marts. Mette kommer tilbage fra barsel sidst i februar. 30. november siger vi farvel til Simone A (lønnet studerende i Jordbærhuset) og 1. december siger vi velkommen til Britt (ny lønnet studerende i Jordbærhuset.) 

Fødselsdag i Firkløveren

1. november fejrede vi Firkløverens 20 års fødselsdag, vi havde en hyggelig dag sammen med jeres børn, og det var rigtig hyggeligt at se så mange forældre til morgenmad. Faktisk vil vi gøre det til en tradition fremover at byde på morgenmad den 1. november. 

Ny bestyrelse

9. november havde vi årets forældremøde, tak til alle jer der mødte op. På forældremødet var der valg til bestyrelsen, og i den nye bestyrelse er nu 5 nye medlemmer og 2 som blev valgt ind sidste år. Bestyrelsen har konstitueret sig og deres navne er at læse på vores hjemmeside.   

December

Inden længe er det december og i den forbindelse, vil det glæde os at se jer til juleklip fredag den 1. december kl. 14.00-16.00. Vi skal klippe pynt til husenes juletræer, og det bliver muligt at lave juledekorationer i Værkstedshuset og varme sig ved bålet på bålpladsen. 

12. december er der julefrokost for børnene i alle huse, undtagen Myrehuset som finder på noget andet. Nærmere information kommer fra husene på Tabulex. 

13. december er vi inviteret til julegudstjeneste i Nørrevangskirken Vi vælger at Myrehuset bliver i Firkløveren og hygger, nærmere information kommer i husene på Tabulex. 

Midt i december bliver årsplan med nyttige datoer i 2018 lagt på vores hjemmeside. 

Husk at vi har lukket mellem jul og nytår. 

Fredag den 2. december er sidste dag vi har åbent før jul. Vi åbner igen tirsdag den 2. januar. Hvis dit barn holder fri den 22. december eller 2. januar vil vi meget gerne vide det i god tid, af hensyn til planlægning af medarbejdernes fridagsønsker. 

Husk som altid, at hvis I har spørgsmål, så kom og spørge. 

De bedste hilsner fra ledelsen i Firkløveren/Annika og Jette