Om os

Firkløveren består af 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper sammenholdt af et værdibaseret pædagogisk fællesskab med fokus på at samarbejde omkring vores skønne børn i små og større grupper.

Vi har muligheden for at være afgrænset i små rum og grupper og gå i fordybelse. Ligeledes kan vi deltage i storgruppeaktiviteter, grupper på tværs af grupperne og inddrage vores fantastiske uderum, som rummer et hav af motoriske, sensoriske og sociale udfoldelsesmuligheder.

Vores mission er, at alle børn skal have mulighed for at blive så dygtige som de kan, mens de er hos os. 

Vores børnegruppe er bredt sammensat og afspejler, at Firkløveren er geografisk beliggende i et område, hvor en del familier taler flere sprog end dansk. Det ser vi som en styrke og som et incitament til, at vi hele tiden arbejder med tydelighed i såvel vores talesproglige og visuelle kommunikation overfor alle børn og familier.

Tydelighed som grundsten i arbejdet med mangfoldighed medfører også, at vi velkommer nysgerrige spørgsmål til vores praksis og ser det som en mulighed for hele tiden at udvikle vores pædagogiske mindset. Samtidig er vi også båret af danske traditioner og sætter en ære i at integrere disse i dagligdagen.

Arbejdet med tydelighed og mangfoldighed går således igennem hele vores virke, ikke mindst fordi en mindre gruppe af vores børn har behov for særlig støtte og er visiteret hertil. Således har alle børnene et positivt udbytte af at være i fællesskaber bestående af mangfoldighed og samhørighed under den fælles tydelige og kommunikative tilgang.

Vores mission lykkes, når børnene indgår i dette værdifællesskab på deres forskellige måder, udviser selvværd og anerkendes for lige netop deres væren i verden.