Behov for særlig støtte

Indtil udgangen af august 2011 var der 3 tilbud i Slagelse Kommune, som fik tilført ekstra personaleressourcer til at tilgodese børn med behov for særlig støtte.
Disse tilbud har også været kaldt "Mild specialisering". Tilbuddene var beliggende i Skælskør, hvor der var 2 tilbud, og i Dalmose, hvor der var 1 tilbud.

Som følge af en politisk beslutning skete der forandringer i forhold til tilbuddenes fysiske beliggenhed pr. 1/9- 2011.
Og siden da har der været 1 tilbud i Skælskør i "Hesselgården", 1 i Korsør i "Lilleskov" og 2 tilbud i Slagelse i "Søbjerggård Børnehus" og her hos os i Firkløveren.

Hos os blev der oprettet 6 pladser til børn med behov for særlig støtte.
Vi fik tildelt 2 pædagoger, som hver især var ansat 37 timer om ugen.

Hovedsigtet med ordningen er at give børn ekstra opmærksomhed og stimulering på de områder, hvor de har behov for det, samtidig med at børnene er omgivet af børn, der ikke har de samme udfordringer.
Børn, der bliver visiteret til ordningen, kan have sproglige, følelsesmæssige, sociale eller motoriske vanskeligheder.
Det er vigtigt for politikerne i Slagelse Kommune at markere, at der skal arbejdes for inklusion, dvs. at der skal være plads til børn i særlige udfordringer i de almindelige dagtilbud.

Denne tankegang er vi enige i her hos os.
Vi mener også, at det er vigtigt, at en børnehave er repræsentativ for samfundet, dvs. rummer mange forskellige børn og deres familier.

Vi tror på, at det giver vores børn en stor tolerance over for og indsigt i deres medmennesker, og det vil styrke dem som fremtidige voksne samfundsborgere.
Samtidig er vi klar over, at ikke alle børn kan klare den samme grad af samvær med store grupper af børn, den samme slags krav osv. Vi vil gøre vores bedste for at udnytte vores fysiske rammer optimalt, så alle børn har glæde af at være her i børnehaven.

Siden er sidst opdateret 5. February 2019