Børnehave

Velkommen i Firkløverens børnehave

To af grupperne hedder Nødderne og Radiserne. Det er børn i alderen 3-5 år. Den sidste gruppe hedder Uglerne, og her finder I vores førskolegruppe, der danner rammen om de 5-6-årige.

Der er pt. plads til max. 60 børn.

Vi kan godt lide at arbejde på tværs af stuerne, og tilbyder på denne måde en både struktureret og varieret hverdag for alle børn. Det giver i vores optik børnene mulighed for at skabe nye legerelationer til børn fra andre grupper. Samtidig giver det mulighed for at blive en del af et andet fællesskab end det, de kender fra deres daglige gruppefællesskab.

Vi har både fokus på opdeling i mindre grupper for at skabe overskuelighed og struktur for børnene. Samtidig skal vi give plads og lave passende rammer til de børn, der er blevet mere modige og har behov for større udfordringer.

Uglerne har særskilt fokus på brobygningsmaterialet fra Slagelse Kommunes brobygningskanon, og bliver nogle gange inviteret på besøg på Nymarkskolen. Vi tager gerne på ture ud af huset. For Uglerne er der tradition for at tage på en årlig afslutningstur i maj måned inden skolestart. 

Vi har en stor velanlagt naturlegeplads med mange træer og buske, bålhus og mooncarbane.   

Vi er åbne for besøg, men vi vil rigtig gerne, at I ringer og laver en aftale først.

De bedste hilsner

Børnehaveteamet