Profil

Hvordan kan vi beskrive vores profil?

Så sagt med få ord er vores værdier

  • Åbenhed

  • Respekt

  • Livsglæde

  • Udvikling

  • Omsorg for hinanden

Herefter vil vi opfordre jer til at klikke jer rundt på denne hjemmeside og orientere jer under de forskellige overskrifter. Så vil I allerede have en fornemmelse af, hvem vi er.
Men skal vi prøve at opsummere, hvem vi er, så vil det lyde sådan her:

Vi er et dagtilbud med rigtig god plads - både indenfor og udenfor. Det giver plads til udfoldelse. Og udfoldelse er et nøgleord for os. Vi ønsker at skabe betingelser for børnene, så de kan udfolde sig med de talenter, de hver især har, og udvikle sig i det tempo, der passer dem bedst.

Der er hurtige børn, der er børn, der har brug for mere tid. Der er følsomme børn, der er børn, der er hurtige på aftrækkeren. Der er børn, der trives i små grupper, og børn der trives i store. Men fælles for alle børn er, at de skal have lov til at bevare deres personlighed, og de skal styrkes i, at de har lov at være præcis som de er. Samtidig skal de vide, at de også skal kunne fungere i et fællesskab og give plads til andre.