Pædagogisk læreplan

Hvad er Pædagogiske læreplaner?

Igennem de sidste år har det været et lovkrav, at vi som pædagogisk personale i dagtilbud for børn i alderen 0-6 år skulle udfærdige Pædagogiske læreplaner. Først blev det omtalt i Serviceloven, siden blev det uddybet i Dagtilbudsloven.

De Pædagogiske læreplaner skal sikre, at vi i det pædagogiske tilbud til børnene sikrer, at vi kommer ind på 6 forskellige hovedtemaer. For nemheds skyld kan disse 6 temaer opstilles parvis: Krop og bevægelse - Sproglig udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Sociale kompetencer Natur og naturfænomener - Kulturelle udtryksformer og værdier.
Herudover skal vi beskrive, hvordan vi vil tilrettelægge pædagogiske aktiviteter for børn med særlige behov eller udfordringer.

Sidst, men ikke mindst, skal vi beskrive, hvordan vi vil dokumentere de aktiviteter, som vi laver, og hvordan vi vil evaluere aktiviteterne. Med evaluering menes, at vi laver en slags analyse af en aktivitet, vi har udført, for at se, om børnene fik det udbytte, vi havde forventet, eller om aktiviteten skal ændres til næste gang, for at børnenes udbytte af den kan blive endnu bedre.

1 gang om året skal vores samlede Pædagogiske læreplan evalueres. Det skal den midt i februar.

Siden er sidst opdateret 6. September 2018