Værdier

På pædagogisk weekend i efteråret 2017 drøftede vi vores værdier og blev enige om følgende værdier:

Værdier

  • Nærvær
  • Engagement
  • Anerkendelse
  • Glæde
  • Vores DNA i børnehaven: "Vi mener det, vi siger" - "Vi gør det, vi siger"